JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA OD STRANE KORISNIKA-POTROŠAČA SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA TE POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA OD STRANE KORISNIKA 

1. Korisnik-potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
2. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 10.1. ovoga članka započinje teći od dana kada je Korisniku-potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Korisnika-potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
3. Korisnik-potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na stranicama internetske trgovine ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor (elektronskom ili običnom poštom).
4. Pružatelj usluga će, bez odgađanja, dostaviti Korisniku-potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.
5. Iskoristi li Korisnik-potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Pružatelj usluga će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Korisnika-potrošača da raskida ugovor sukladno gore navedenim odredbama ovog članka, vratiti Korisnik-potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.
6. Iznimno, Pružatelj usluga nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat izričitog izbora vrste prijevoza Korisnika-potrošača koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Pružatelj usluga.
7. Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da proizvod koji Korisnik-potrošač vraća sam preuzme, Pružatelj usluga mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen, odnosno, nakon što mu Korisnik-potrošač dostavi dokaz da je proizvod poslao natrag Pružatelju usluga, ako bi o tome Pružatelj usluga bio obaviješten prije primitka proizvoda.
8. Pružatelj usluga mora izvršiti povrat plaćenoga na temelju ugovora služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Korisnik-potrošač prilikom plaćanja osim ako Korisnik-potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Korisnik-potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
9. Osim ako je Pružatelj usluga ponudio da proizvod koji Korisnik-potrošač vraća sam preuzme, Korisnik-potrošač mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno odredbama ovog članka, obavijestio Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor.
10. Smatra se da je Korisnik-potrošač izvršio svoju obvezu povrata proizvoda na vrijeme ako, prije isteka roka od 14 dana od kada je, sukladno odredbama ovog članka, obavijestio Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor, pošalje proizvod ili ga preda Pružatelju usluga, odnosno osobi koju je Pružatelj usluga ovlastio da primi proizvod.
11. Korisnik-potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata proizvoda.
12. Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, proizvod u trenutku sklapanja ugovora bio dostavljen Korisniku-potrošaču u njegov dom, Pružatelj usluga mora preuzeti proizvod na svoj trošak ako proizvod, zbog njegove prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
13. Korisnik-potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
14. Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 74. Zakona o zaštiti potrošača. Cjelovite informacije vezane uz pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.
15. Povrat dostavljenog proizvoda izvršit će se dostavom na adresu Pružatelja usluge, navedenoj na internetskim stranicama trgovine.
16. Proizvodi ili grupe proizvoda koje Korisnik vraća moraju biti nekorišteni, kompletni u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom.
17. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te Korisnik nije primio naručeni proizvod, već drugi, dužan je o tome obavijestiti Pružatelja usluge. U tom slučaju, Korisnik će vratiti krivo isporučeni proizvod na trošak Pružatelja usluge, a isti će isporučiti naručeni proizvod u roku od 4 dana ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog, krivo isporučenog proizvoda.
18. Ukoliko Korisnik nije primio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 14 kalendarskih dana od dana predviđenog primitka naručenog proizvoda putem kontakata objavljenih na Internetskim stranicama. Pružatelj usluge  je dužan utvrditi što se dogodilo sa pošiljkom i obavijestiti Korisnika o daljnjem slijedu rješavanja reklamacije.
 • garantirano najniže cijene
  Garantirano najniže cijene

  Mislite da ste našli najbolju ponudu?

  Proslijedite je nama i uvjerit ćemo vas da smo mi najpovoljniji.

 • besplatna dostava za kupnju iznad €67 | 500kn
  Besplatna dostava za kupnju iznad €67 | 500kn

  Dohvati svoje pravo na besplatnu dostavu i uštedi.

  Pravo na besplatnu dostavu ima svaki naručitelj s iznosom većim od €67 | 500kn.

 • brza dostava u hr 24/72h
  Brza dostava u HR 24/72h

  Brzina nam je vrlina. Ne vjeruješ?

  Isporuka kreće isti dan ako je roba naručena do 12 sati radnim danom.
  Vikendom dostavna služba ne radi, u tom slučaju robu šaljemo u ponedjeljak ili prvi radni dan.
   

 • povrat/zamjena unutar 14 dana
  Povrat/zamjena unutar 14 dana

  Predomislili ste se?

  Nema problema, robu slobodno možete vratiti ili zamijeniti. Nećemo vas pitati razlog.
   

 • Europska unija
 • ESIF financijski instrumenti
 • HAMAG BICRO
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“