1. UVJETI I OPĆE ODREDBE

1.1. Ovim se Uvjetima korištenja internetskih stranica i korištenja usluge internetske trgovine uređuje korištenje internetske stranice, te korištenje usluge internetske trgovine.
1.2. U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:
Internetska stranica označava internetsku stranicu www.vidmarsport.com
Korisnik označava svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa internetskim stranicama ili koja je, na temelju dodijeljenog korisničkog imena i zaporke ovlaštena za kupnju proizvoda na internetskim stranicama www.vidmarsport.com
Usluga internetske trgovine je usluga koja omogućuje Korisnicima kupnju proizvoda i usluga putem internetske stranica www.vidmarsport.com - u vlasništvu Pružatelja usluge.
Pružatelj usluge je društvo Vidmar Šport d.o.o., Josipa Jelačića 82, 10430 Samobor, OIB: 23584227029, Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080168801, Temeljni kapital: 194.800,00kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Antun Vidmar, 
Sberbank d.d HR8525030071110005376
1.3. Pristupom Internetskim stranicama i njihovim korištenjem, svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja Internetskih stranica i usluga koje se putem iste pružaju. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za Opće uvjete, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@vidmarsport.hr
 
2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Korisnik se obvezuje da neće:
- koristiti Internetsku stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima u RH;
- unositi na Internetsku stranicu ili distribuirati putem Internetske stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
- mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internetskoj stranici;
- koristiti Internetsku stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
- koristiti Internetsku stranicu za predstavljanje u cilju vlastite promocije;
- koristiti Internetsku stranicu za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
- unositi ili distribuirati putem Internetske stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane ili slično;
- objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati informacije za koje zna ili mora znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
- obavljati bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
- prenositi ili distribuirati bilo kakav nelegalan sadržaj;
- objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati osobne podatke trećih osoba;
- reklamirati se ili tražiti od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristiti informacije dobivene iz sadržaja na Internetskoj stranici za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njihovog dopuštenja te objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
- provoditi bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
- objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
- sugerirati njegovu povezanost s Internetskom stranicom.
2.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internetskoj stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Pružatelja usluge ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije sadržani na ovoj Internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe Korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
2.3. Korištenjem sadržaja ove Internetske stranice, Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz njihova korištenja te prihvaća koristiti sadržaj Internetske stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
2.4. Pružatelj usluge se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana za korištenje Internetske stranice ili za bilo koje radnje Korisnika tijekom uporabe ili zlouporabe sadržaja Internetske stranice te za bilo kakvu štetu koja može biti prouzročena Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internetske stranice.
2.5. Internetska stranica može sadržavati dokumente, podatke, informacije, kao i veze (''linkove'') do drugih internetskih stranica, kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Pružatelj usluge nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničavajući se, na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicam kreiranima od strane trećih osoba i zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica.
2.6. Pružatelj usluge zadržava pravo da bez najave izmijeni sadržaj Internetske stranice, ukine Internetsku stranicu ili ograniči pristup internetskoj stranici te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.
2.7. Pružatelj usluge neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Internetske stranice zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
2.8. Pružatelj usluge zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.
2.9. Pružatelj usluge zadržava pravo da IP adresama (Korisnicima), s kojih se izvršavaju radnje protivne ovim Općim uvjetima, spriječi pristup Internetskoj stranici i s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.
2.10. Pružatelj usluge ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa Internetskoj stranici.
 
3. AUTORSKA PRAVA

3.1. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internetskoj stranici, uključivo sa svim sadržajima koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i Pružatelja usluge. Korisnik prihvaća da je urednički sadržaj internetskih stranica isključivo vlasništvo društva Vidmar Šport d.o.o. ili njegovih ovlaštenika.
3.2. Korištenjem internetske stranice, Korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja internetskih stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe svrhe i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:
- Sadržaje i usluge Korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
- Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i Pružatelja usluge;
- Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Pružatelja usluge;
- Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.
3.3. Radi izbjegavanja svake sumnje, Pružatelj usluge izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj internetskih stranica te zabranjuje korištenje sadržaja internetskih stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim internetskim stranicama.
3.4. Korisnik nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati ih na druge internetske stranice ili medije ili ih koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe i za kućnu uporabu.
3.5. Ukoliko je to izričito dopušteno na internetskim stranicama, Korisnik će imati pravo preuzeti (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju, korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.
3.6. Postavljanjem podataka (“upload”), uključujući fotografije, na internetske stranice od strane korisnika, isti postaju vlasništvo društva Vidmar Šport d.o.o. Objavom Vašeg sadržaja na Internetskoj stranici dajete Pružatelju usluge pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Pružatelj usluge ima pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na osobne podatke Korisnika.
3.7. Prilikom objave ili učitavanja (''upload'') Vašeg sadržaja na Internetsku stranicu dajete Pružatelju usluge sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:
- da je autor navedenog sadržaja, odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
- da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
- da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
- da korištenje tih sadržaja na stranicama neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, Pružatelju usluge, drugim korisnicima ili trećim osobama;
- da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.
3.8. Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Pružatelju usluga zbog vaše povrede ovih Općih uvjeta uključujući i gore navedena jamstava preuzeti na sebe, te da ćete Pružatelju usluge i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.
3.9. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Pružatelj usluge izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja Internetske stranice, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno po uputama na samoj stranici.
 
4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1. Prije pristupa određenim sadržajima, korisnici će biti obvezni dati Pružatelju usluga svoje osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje internetskih stranica.
4.2. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, naziv tvrtke, e-mail adresa, kontakt telefon i sl.). Društvo Vidmar Šport d.o.o. kao pružatelj usluge Internet stranice je predan zaštiti vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje svojih obveza. Molimo vas, pročitajte ove Opće uvjete kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od vas i kako koristimo te podatke.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu info@vidmarsport.hr.
4.3. Pružatelj usluge prikuplja slijedeće osobne podatke o ispitanicima na Internetskoj stranici: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa.
4.4. Smatra se da označavanjem odgovarajuće kućice na internetskim stranicama Korisnik pristaje na postupak prikupljanja, korištenja, obrade i prenošenja osobnih podataka potrebnih za korištenje internetskih stranica, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
- suglasnost da društvo Vidmar Šport d.o.o. može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati predane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da navedene podatke može davati trećim osobama isključivo u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Korisnika i Pružatelja usluge, kao i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
- potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva Korisnika, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Pružatelja usluge na zadovoljstvo korisnika;
4.3. Pružatelj usluge će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno, i to za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena, osobne podatke će uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.
4.4. Pružatelj usluge neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava, ukoliko će biti potrebno radi navedenih razloga.
4.5. Pružatelj usluge će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu razinu administrativne, tehničke i fizičke zaštitu, kako bi se onemogućio neovlašteni pristup, korištenje, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojemu mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.
4.6. Pružatelj usluga će omogućiti Korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
4.7. Ukoliko Korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka, upućuje ih se da kontaktiraju Pružatelja usluga.
4.8. Ukoliko Korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Pružatelj usluga će takve podatke ukloniti, što može imati za posljedicu ograničavanje pristupa određenim sadržajima na internetskim stranicama.
4.9. Korisnik jamči da su podatci koje je priložio potpuni i točni.
 
5. KORIŠTENJE USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

5.1. Usluga internetske trgovine je dostupna isključivo registriranim, punoljetnim i poslovno sposobnim Korisnicima, što potvrđuju unošenjem vlastitih osobnih podataka.
5.2. Registracija Korisnika se izvršava putem Internetske stranice, prilikom čega će Korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i dozvoliti Pružatelju usluga korištenje takvih osobnih podataka.
5.3. U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila, Pružatelj usluge ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.
5.4. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe.
5.5. Pružatelj usluge zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registriran u slučaju kada na bilo koji način krši ove Opće uvjete ili na neki drugi način usporava ili ometa rad stranica. Pružatelj usluge zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.
5.6. Nakon uspješne registracije, Korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju pri korištenju usluga internetske trgovine. Registrirani Korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko Korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svog korisničkog imena i/ili lozinke, odgovoran je za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka kada obavijesti Pružatelja usluge o sumnji u neautorizirano korištenje. Prijavu možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresi info@vidmarsport.hr.
Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.
5.7. Registracijom Korisnik potvrđuje:
- da je upoznat s Općim uvjetima te da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na usluge internetske trgovine;
- potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
- da društvu Vidmar Šport d.o.o. daje izričitu suglasnost u tome da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati predane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da društvo Vidmar šport d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i društva Vidmar Šport d.o.o. i sprječavanja eventualnih zlouporaba.
5.8. Korisnik pristaje kupnju izvršiti tako da proizvode i usluge dostupne putem internetske trgovine bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja zaslona na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Pružatelj usluge ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s onima kakvima ih Korisnik vidi na zaslonu svog monitora.
5.9. Narudžba i kupnja proizvoda se izvršava elektronskim putem. Pritiskom na ikonu tipke “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u Korisnikovu košaricu. Za nastavak postupka, potrebno je pritisnuti “Pregledaj košaricu”,  gdje se nalaze svi odabrani proizvodi. Proizvod se smatra naručenim u trenutku kada Korisnik završi cijeli proces narudžbe. Na registriranu adresu elektroničke pošte primit će poruku kojom će Pružatelj usluge potvrditi da je narudžba zaprimljena.
5.10. Ukoliko Pružatelj usluge nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Korisnika te ga o tome obavijestiti. Korisniku će se ponuditi mogućnost otkazivanja narudžbe i povrata uplaćenog iznosa ili zamjene proizvoda nekim drugim, po njegovom izboru.
 
6. CIJENE PROIZVODA I USLUGA

6.1. Cijene proizvoda izražene su u eurima (“EUR”) s uključenim PDV-om.
Pružatelj usluge može odrediti određene popuste na kupnju putem internetske trgovine koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje. Navedeni popusti se neće odnositi na proizvode čija je cijena već označena kao snižena.
6.2. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde plaćanja, o čemu će Pružatelj usluga obavijestiti Korisnika na jasan i razumljiv način.
6.3. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja za naručeni proizvod.
6.4. Cijena dostave kupljenih proizvoda u Republici Hrvatskoj je uključena u cijenu proizvoda. Dostava prema zemljama Europske Unije naplaćuje se prema važećem cjeniku odabrane kurirske službe.
6.5. Pri odabiru određenog proizvoda, Korisnik se može putem kontakt adrese elektroničke pošte Pružatelja usluga dodatno informirati o svim dodatnim detaljima.

7. POTVRDA NARUDŽBE

7.1 Nakon obavljen kupnje kupac prima obavijest o primitku narudžbe, tj. da je narudžba uspješno predana pružatelju. Pravni status primljene narudžbe je "ponuda" i ne obvezuje pružatelja usluge na osiguravanje, odnosno isporuku naručenih proizvoda sve dok narudžba (ponuda) nije prihvaćena od strane pružatelja usluge.
7.2 Primljenu narudžbu pružatelj usluge pregledava i provjerava mogućnost isporuke naručenog proizvoda te obavještava kupca o daljnjem statusu narudžbe i predviđenom roku dostave (obrada narudžbe). Primljene narudžbe obrađuju se u radnom vremenu od ponedjeljka do petka prema redoslijedu zaprimljenih narudžbi, odnosno prema planiranim vremenskim terminima za preuzimanje proizvoda.
7.3 Pružatelj usluge može nazvati kupca s ciljem osiguravanja točnosti isporuke, odnosno s ciljem provjere poslanih podataka u narudžbi.
7.4 U slučaju narudžbi koje odstupaju od prosječnih narudžbi ili trgovački uobičajenih količina pružatelja usluge, prodavatelj ima pravo na kontaktiranje kupca i može zahtijevati drugi način plaćanja odnosno osiguranje plaćanja prije slanja robe.
7.5 Pružatelj usluge može primljenu narudžbu potvrditi ili s razlogom odbiti, odnosno ne prihvatiti (npr. proizvod nije na zalihi, nije ispunjen zahtjev za odgovarajuće plaćanje, zbog unosa i objave očito pogrešne cijene koja je posljedica automatiziranog  prijenosa podataka i sl.).
7.6 Pružatelj usluge može odbiti sklapanje ugovora o kupoprodaji proizvoda samo ako to proizlazi iz okolnosti slučaja pa tako zadržava pravo na odbijanje narudžbe, osobito ako kupac ima nepodmirene obveze iz proteklih narudžbi, ako zloupotrebljava pravo na raskid ugovora. U slučaju odbijanja narudžbe kupac prima obavijest.

8. NAČINI PLAĆANJA PROIZVODA  

8.1. Nakon narudžbe, Korisnik će putem elektronske pošte primiti ponudu koja će uključivati sve potrebne podatke za plaćanje i dostavu proizvoda.
8.2. Korisnik može platiti naručene proizvode na sljedeće načine, pri čemu vrstu plaćanja izabire u trenutku kada će to od njih biti zatraženo na Internetskoj stranici:
      - uplatom na žiro račun Pružatelja usluge;.
      - kreditnim karticama kartičarskih kuća s kojima Pružatelj usluge surađuje ili
      - pouzećem.

9. SIGURNOST PLAČANJA KREDITNIM KARTICAMA

9.1. Vidmarsport.com koristi sustav naplate kartica:
 • Monri Payment Gateway  pruža uslugu naplate vlasnicima karica PBZ, Zaba, OTP, RBA, ECC banaka s mogučnošču plaćanja do 6 rata.
9.2 Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima.Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana  uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola  sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.
      Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno.
      WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. 
9.3 Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

 
10. DOSTAVA 

10.1. Dostava proizvoda moguća je unutar područja Republike Hrvatske i Europske unije.
10.2. Nakon što Pružatelj usluge evidentira plaćanje po narudžbi, Korisniku će proizvod biti isporučen u roku od jedan do četiri radna dana.
10.3. Pružatelj usluge nije odgovoran za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan na navedenoj adresi za dostavu.
10.4. Pružatelj usluge nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih brodarskim uslugama, višu silu, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju kurirske službe.
10.5. Ukoliko isporuka kupljenog proizvoda nije moguća na adresi koju je Korisnik naznačio, zbog toga što se Korisnik ili treća osoba određena od strane Korisnika u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo Korisnik.
10.6. Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku. Potpisom računa/otpremnice, potvrđuje da je prilikom preuzimanja pošiljke izvršio njezin pregled i nema prigovora na stanje u kojemu mu je uručena. Ukoliko je paket vidljivo oštećen, može na to ukazati djelatniku kurirske službe/poštanskog ureda i odbiti primitak te o tome obavijestiti Pružatelja usluge.
10.7. Ukoliko registrirani Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Pružatelj usluge zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.
 
11. REZERVACIJA PROIZVODA

11.1. Proizvod koji Korisnik stavi u košaricu nije rezerviran. Proizvod je rezerviran i kupljen tek nakon potvrde plaćanja od strane Korisnika.
11.2. Postoji mogućnost da tijekom razdoblja između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja naručeni proizvod više nije dostupan, o čemu će Korisnik biti obaviješten.
 
12. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA OD STRANE KORISNIKA-POTROŠAČA SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA TE POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA OD STRANE KORISNIKA 

12.1. Korisnik-potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
12.2. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 10.1. ovoga članka započinje teći od dana kada je Korisniku-potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Korisnika-potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
12.3. Korisnik-potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na stranicama internetske trgovine ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor (elektronskom ili običnom poštom).
12.4. Pružatelj usluga će, bez odgađanja, dostaviti Korisniku-potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.
12.5. Iskoristi li Korisnik-potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Pružatelj usluga će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Korisnika-potrošača da raskida ugovor sukladno gore navedenim odredbama ovog članka, vratiti Korisnik-potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.
12.6. Iznimno, Pružatelj usluga nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat izričitog izbora vrste prijevoza Korisnika-potrošača koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Pružatelj usluga.
12.7. Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da proizvod koji Korisnik-potrošač vraća sam preuzme, Pružatelj usluga mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen, odnosno, nakon što mu Korisnik-potrošač dostavi dokaz da je proizvod poslao natrag Pružatelju usluga, ako bi o tome Pružatelj usluga bio obaviješten prije primitka proizvoda.
12.8. Pružatelj usluga mora izvršiti povrat plaćenoga na temelju ugovora služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Korisnik-potrošač prilikom plaćanja osim ako Korisnik-potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Korisnik-potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
12.9. Osim ako je Pružatelj usluga ponudio da proizvod koji Korisnik-potrošač vraća sam preuzme, Korisnik-potrošač mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno odredbama ovog članka, obavijestio Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor.
12.10. Smatra se da je Korisnik-potrošač izvršio svoju obvezu povrata proizvoda na vrijeme ako, prije isteka roka od 14 dana od kada je, sukladno odredbama ovog članka, obavijestio Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor, pošalje proizvod ili ga preda Pružatelju usluga, odnosno osobi koju je Pružatelj usluga ovlastio da primi proizvod.
12.11. Korisnik-potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata proizvoda.
12.12. Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, proizvod u trenutku sklapanja ugovora bio dostavljen Korisniku-potrošaču u njegov dom, Pružatelj usluga mora preuzeti proizvod na svoj trošak ako proizvod, zbog njegove prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
12.13. Korisnik-potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
12.14. Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 74. Zakona o zaštiti potrošača. Cjelovite informacije vezane uz pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.
12.15. Povrat dostavljenog proizvoda izvršit će se dostavom na adresu Pružatelja usluge, navedenoj na internetskim stranicama trgovine.
12.16. Proizvodi ili grupe proizvoda koje Korisnik vraća moraju biti nekorišteni, kompletni u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom.
12.17. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te Korisnik nije primio naručeni proizvod, već drugi, dužan je o tome obavijestiti Pružatelja usluge. U tom slučaju, Korisnik će vratiti krivo isporučeni proizvod na trošak Pružatelja usluge, a isti će isporučiti naručeni proizvod u roku od 4 dana ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog, krivo isporučenog proizvoda.
12.18. Ukoliko Korisnik nije primio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 14 kalendarskih dana od dana predviđenog primitka naručenog proizvoda putem kontakata objavljenih na Internetskim stranicama. Pružatelj usluge  je dužan utvrditi što se dogodilo sa pošiljkom i obavijestiti Korisnika o daljnjem slijedu rješavanja reklamacije.
 
13. ODGOVORNOST PRUŽATELJA USLUGA

Pružatelj usluga odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.
 
 
14. PRIGOVORI KORISNIKA-POTROŠAČA

Korisniku-potrošaču omogućeno je podnošenje prigovora putem pošte na adresu, telefaksa ili elektroničke pošte na koji je Pružatelj usluga dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
 
 
15. OSTALI UVJETI

15.2. Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja Internet shop usluge.
15.3. Na korištenje usluge internetske trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje internet trgovina usluge.
15.4. Na odnos između Korisnika i Pružatelja usluge primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
 
16. KOLAČIĆI (Cookies)

16.1 Pružatelj usluge zadržava pravo pohranjivanja Vaših kolačića (cookies).
16.2 Kolačići (cookies) predstavljaju skup podataka koji služe kao Vaš anonimni i individualni identifikator, na način da ga Internet stranice koju posjećujete, šalje vašem pregledniku. Kada pristupite Internetskoj stranici, na Vaš uređaj primate i pohranjujete informacije o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili stranicama). Prilikom svakog sljedećeg pristupa na Internet stranicu, naš sustav će pretraživati Vaš kolačić (cookie) tražeći prethodno zapisane podatke i zabilježbe.
16.3 Kolačići (cookies) ne sadrže Vaše osobne podatke, već omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno koristili prilikom Vaših pristupa našim stranicama. Našim kolačićima (cookies)  koji će se nalaziti na Vašem uređaju ne može pristupiti druga Internet stranica. Pružatelj usluge statistički prati posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o marketinškoj uspješnosti svojih stranica, pritom koristeći uslugu treće strane - Google Analytics-a.
16.4. Detaljne informacije usluga treće strane dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Pružatelj usluge koristi kolačiće (cookies) u svrhu marketinškog promicanja proizvoda tvrtke kao i zbog daljnjeg poboljšanja usluge za svoje korisnike.
16.5. Ukoliko želite zabraniti primanje kolačića (cookies) Internetske stranice postavke Vašeg uređaja možete podesiti tako da u izborniku svog preglednika pod naslovom Alati/Opcije (Tools/Options) izaberete tu mogućnost.
16.6. Korištenjem Internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja navedene Internet stranice.
 
17. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

17.1. Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na Internetskoj stranici. Nastavljanjem pristupa Internetskoj stranici ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Pružatelj usluge Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
17.2. Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i Internetsku stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem nje pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.
17.3. Vaša je dužnost i obveza koristiti Internetsku stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Pružatelj usluge ima pravo u svakom trenutku izvršiti kontrolu sadržaja Internetske stranice kako bi osigurao poštivanje ovih općih uvjeta i pozitivnih propisa.
17.4. Za korištenje Usluge internetske trgovine važeći su Opći uvjeti koji su na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.
17.5 Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici www.vidmarsport.hr te Korisnik ima mogućnost i ovlašten je pohraniti ili ispisati ove Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu.
 
 • garantirano najniže cijene
  Garantirano najniže cijene

  Mislite da ste našli najbolju ponudu?

  Proslijedite je nama i uvjerit ćemo vas da smo mi najpovoljniji.

 • besplatna dostava za kupnju iznad €67 | 500kn
  Besplatna dostava za kupnju iznad €67 | 500kn

  Dohvati svoje pravo na besplatnu dostavu i uštedi.

  Pravo na besplatnu dostavu ima svaki naručitelj s iznosom većim od €67 | 500kn.

 • brza dostava u hr 24/72h
  Brza dostava u HR 24/72h

  Brzina nam je vrlina. Ne vjeruješ?

  Isporuka kreće isti dan ako je roba naručena do 12 sati radnim danom.
  Vikendom dostavna služba ne radi, u tom slučaju robu šaljemo u ponedjeljak ili prvi radni dan.
   

 • povrat/zamjena unutar 14 dana
  Povrat/zamjena unutar 14 dana

  Predomislili ste se?

  Nema problema, robu slobodno možete vratiti ili zamijeniti. Nećemo vas pitati razlog.
   

 • Europska unija
 • ESIF financijski instrumenti
 • HAMAG BICRO
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“